Herrebunader

Åmlibunad herre
Åmlibunad herre
Åmlibunaden er basert på et gammelt draktplagg fra midten av 1800-tallet.
Fanabunad herre
Fanabunad herre
Bunaden bærer preg av Fana bøndenes tidligere tradisjon med å tjenestegjøre som offiserer i den Dansk Norske marinen.
Gudbrandsdalsbunad herre
Gudbrandsdalsbunad herre
Herrebunadene fra Gudbrandsdalen blir laget i flere varianter. Den ble satt i produksjon i 1962, har tre variasjoner av jakker.
Hardangerbunad herre
Hardangerbunad herre
Det er draktskikker fra 1800-tallet som er forbildet for bunader fra Hardanger.
Nordfjordbunad herre
Nordfjordbunad herre
Bunaden ble skapt tidlig på 1900 tallet.
Nordhordlandbunad herre
Nordhordlandbunad herre
Herrebunaden har vært i bruk siden tidlig på 1900-tallet , og den tar utgangspunkt i draktskikken på 1800-tallet.
Nordland/Tromsbunad herre
Nordland/Tromsbunad herre
Nordlandsbunad/Tromsbunad til herre ble utformet i 1924 med utgangspunkt i draktmateriell fra Nordland og Troms.
Øst-Telemarksbunad herre
Øst-Telemarksbunad herre
Øst-Telemark er et område med sterke drakttradisjoner. Bunaden bygger på klesskikken slik den var på midten av 1800-tallet med gråtrøya av vadmel.
Østerdalsbunad herre
Østerdalsbunad herre
Bunaden har plagg med nøyaktige kopier av gamle tradisjonsplagg som hører til i samme tidsperiode og område.