Damebunader

Aust-Agderbunad dame
Aust-Agderbunad dame
Arbeidet med Åmlibunaden tok til i 1940-årene, men først i etterkrigsårene begynte bunaden å ta form.
Beltestakk – Øst-Telemark dame
Beltestakk – Øst-Telemark dame
Beltestakken tilhører Midt-Telemark og har sin opprinnelse derifra.
Gudbrandsdalsbunad dame
Gudbrandsdalsbunad dame
Gudbrandsdalsbunaden er inspirert av en gammel blågrønn stakk
Hardangerbunad dame
Hardangerbunad dame
Hardangerbunaden er en samlebetegenlse på bunader fra de ulike bygdene i Hardanger
Lundebybunad dame
Lundebybunad dame
Lundebydrakten har ingen historisk tilknytning, men blir sett på som et alternativ til en festkjole.
Nordlandsbunad dame
Nordlandsbunad dame
Nordlandsbunaden er fra 1928 og er i stor grad fri komposisjon
Rogalandsbunad dame
Rogalandsbunad dame
Rogalandsbunaden finnes i flere ulike varianter.
Sunnmørsbunad dame
Sunnmørsbunad dame
Stakk, liv forkle og veske er i sort eller mørk blått ullstoff. Det er broderi på liv, forkle og veske, mens det på stakken kan være bånd nede.
Valdresbunad dame
Valdresbunad dame
Den gamle Valdresbunaden er inspirert av broderier på luer og sjal fra distriktet, og kom i bruk fra 1914.