Bunader

Åmlibunad herre
Åmlibunad herre
Åmlibunaden er basert på et gammelt draktplagg fra midten av 1800-tallet.
Aust-Agderbunad dame
Aust-Agderbunad dame
Arbeidet med Åmlibunaden tok til i 1940-årene, men først i etterkrigsårene begynte bunaden å ta form.
Beltestakk – Øst-Telemark dame
Beltestakk – Øst-Telemark dame
Beltestakken tilhører Midt-Telemark og har sin opprinnelse derifra.
Fanabunad herre
Fanabunad herre
Bunaden bærer preg av Fana bøndenes tidligere tradisjon med å tjenestegjøre som offiserer i den Dansk Norske marinen.
Gudbrandsdalsbunad dame
Gudbrandsdalsbunad dame
Gudbrandsdalsbunaden er inspirert av en gammel blågrønn stakk
Gudbrandsdalsbunad herre
Gudbrandsdalsbunad herre
Herrebunadene fra Gudbrandsdalen blir laget i flere varianter. Den ble satt i produksjon i 1962, har tre variasjoner av jakker.
Hardangerbunad dame
Hardangerbunad dame
Hardangerbunaden er en samlebetegenlse på bunader fra de ulike bygdene i Hardanger
Hardangerbunad herre
Hardangerbunad herre
Det er draktskikker fra 1800-tallet som er forbildet for bunader fra Hardanger.
Lundebybunad dame
Lundebybunad dame
Lundebydrakten har ingen historisk tilknytning, men blir sett på som et alternativ til en festkjole.